Tutustu minuun

Olen opiskelijoiden paremman huomisen puolestapuhuja ja koulutupoliittinen intoilija Turusta. Vuoden 2020 toimin Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa varapuheenjohtajana ja työelämävastaavana.

Edunvalvonnallisista tehtävistä olen innostunut heti yliopisto-opinnot aloitettuani. Sairaanhoitajaopintojen aikana ja myöhemmin opiskelijoita ohjatessani olen havainnut konkreettisesti koulutuksen laadun merkityksen korkeakouluopinnoissa. Matkan varrella ymmärrykseni on myös vahvistunut siitä, että koulutuspolitiikka on väylä vaikuttaa asioihin, joita haluan muuttaa. Haaveenani on mahdollisimman yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet jokaiselle, taustasta riippumatta.

Tavoitteenani on rakentaa yhdenvertaista, joustavaa ja kaikille avointa korkeakouluyhteisöä. Aiemmat opinnot ja työelämäosaaminen ovat tuoneet minulle laajan kokemuksen, jota voin hyödyntää tavoitteen saavuttamisessa.

Työkokemus

Suomen ylioppilaskuntien liitto 2020
Hallituksen varapuheenjohtaja, vastuualueena työelämä

Turun yliopiston ylioppilaskunta 2019
Hallituksen jäsen, vastuualueina koulutuspolitiikka ja työelämä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2016-
Sairaanhoitaja TYKS kuntoutusosastolla, vastuualueina erityisesti tietojärjestelmien hallinta ja kivunhoito

Turun yliopisto 2018
Akateeminen harjoittelija hoitotieteen laitoksella, vastuualueena tutkimuksesta tiedottamisen edistäminen

Turun kaupunki 2015
Sairaanhoitajan tehtävät Kurjenmäkikodissa sekä vastuuhoitajana toimiminen

Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki 2012-2014
Sairaanhoitajan sijaisuuksia

ISS Henkilöstöpalvelut 2010-2012
Tavaratalo-, toimisto- ja laivasiivoojan tehtäviä

Koulutus

Turun yliopisto, terveystieteiden maisteri 2016-
Pääaineena hoitotiede
Sivuaineena terveydenhuollon hallinto ja johtaminen
Työelämän ja henkilöstöasioiden -opintokokonaisuus (25 op)
Kansainvälisiä opintoja yhteistyössä Kiinan, Fudanin yliopiston opiskelijoiden kanssa suoritetusta monialaisesta projektista (International Training of Academic Expertise of Care and Leadership)

Metropolia ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja (AMK) 2014
Pääaineena hoitotyö
Suuntautuminen vaikeasti sairaan potilaan hoitotyöhön
Opinnäytetyö näyttöön perustuvasta hoitotyön johtamisesta

Nostoja vastuutehtävistä

Turun yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmän opiskelijajäsen 2019

Lääketieteellisen tiedekunnan
hallinnon opiskelijaedustaja -koordinaattori 2018

Yhdenvertaisuussiiven varapuheenjohtaja 2018

Terveystieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunnan
opiskelijajäsen 2018

Hoitotieteilijöiden ainejärjestö Adaptus ry:n
varapuheenjohtaja ja sosiaalipoliittinen vastaava 2018
hyvinvointivastaava 2017