Ajatuksia korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

SYL kerää ylioppilaskuntien ajatuksia saavutettavuussuunnitelman tekoon. Suunnitteilla on, että saavutettavuussuunnitelmassa tullaan käymään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen, eri väestöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi. Saavutettavuussuunnitelma on osa hallitusohjelmaa, jossa ”tasa-arvoisen yhteiskunnan tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät”.

Mielestäni on loistavaa, että ministeriössä on tahtotila korkeakoulutuksen saavutettavuuden selvittämiseen ja edistämiseen. On tärkeää pohtia, kenellä on mahdollisuus päästä opiskelemaan ja kenellä ei. Tämän lisäksi mielestäni on tärkeää osata kysyä myös, kenellä on aidosti mahdollisuus opiskella ja kenellä ei. Seuraavaksi keskityn pohtimaan asiaa nimenomaan siltä kannalta, miten mahdollistetaan kaikille yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet, taustasta riippumatta. 

Korkeakouluissa opiskelee laajasti eri väestöryhmien edustajia ja tavoitteena on, että heterogeenisyys tulisi vielä lisääntymään. Tämä tulee huomioida paremmin myös korkeakouluopintoja suunniteltaessa. Kun puhutaan saavutettavuudesta, odotan laaja-alaisia ratkaisuja siihen, miten opiskelijoille mahdollistetaan tarvittaessa osa-aikainen opiskelu. Osa-aikainen opiskelu on panostus opiskelukykyyn ja parempaan tutkintojen läpäisymahdollisuuteen. Työelämässä on jo pitkään puhuttu osa-aikatyöstä, mutta opinnoissa ei osa-aikaisuutta tunnisteta. Syitä osa-aikaiseen opiskeluun on yhtälailla kuin osa-aikaiseen työntekoon. Osa-aikaista opiskelua rajoittavat opiskelijan taloudelliset resurssit, mutta vähintään yhtä suuren rajoitteen asettavat joustamattomat opinnot ja vanhanaikaiset asenteet jaksamisesta. 

Syyt osa-aikaisen opiskelun tarpeeseen ovat moninaisia. Toisinaan jouston tarve on äkillinen ja toisinaan se on pitkäaikainen. Kuten työelämässä, myös opintojen parissa on moninainen joukko ihmisiä, joilla eri taustat ja voimavarat. Joustavien opintojen avulla opiskelijoille voidaan suunnitella osa-aikaiset opinnot niin, että oli osa-aikaisuuden syynä pitkäaikaissairaus, pienten lasten vanhemmuus tai äkillinen kriisi, ei opiskelijan tarvitse valita joko tai – opiskele kokopäiväisesti tai älä opiskele ollenkaan. Riittävän toimeentulon takaamisella, tiukan opintopistemäärien tuijottelun poistamisella ja joustavien opintojen lisäämisellä eri taustoista tulevilla on aito mahdollisuus opiskella omien voimavarojensa puitteissa. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *