Etusivu

Olen Johanna Pohjonen ja toimin Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksessa. Tavoitteenani on rakentaa yhdenvertaista, joustavaa ja kaikille avointa korkeakouluyhteisöä, joka on kaikille reilu. Vuoden 2020 SYL:n hallituksessa toimin varapuheenjohtajana ja työelämävastaavana.

Opiskelen Turun yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa hoitotiedettä ja aikaisemmin olen opiskellut sairaanhoitajaksi Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opintojen ohella olen useamman vuoden tehnyt töitä sairaanhoitajana. Vuoden 2019 toimin Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa, jossa vastuualueinani olivat koulutuspolitiikka ja työelämä.

Olen ihmisenä kaikille reilu ja kaikille reilu on myös ajatus, jota haluan ajaa. Luonteeltani olen ikuinen oppija, joka haluaa kehittää toimintaansa aina vain paremmaksi. Opiskeluiden ja työelämän kautta olen päässyt tekemään töitä monenlaisten ihmisten kanssa. Olen toiminut työelämässä sekä opiskelijan että ohjaajan roolissa ja molemmissa olen saanut kiitosta asioiden pohtimisesta ääneen, rohkeudesta olla oma itseni ja tavasta toimia osana yhteisöä. Yhdenvertainen kohtelu on minulle sydämen asia. Edellytän kaikessa toiminnassa yhdenvertaisuutta ja pyrin kyseenalaistamaan sekä omia että yhteisön tekoja ja valintoja. En tyydy siihen, mitä on nyt, vaan vaadin aina parempaa kohtelua kaikilta kaikille. Näiden ajatusten pohjalta olen koonnut ylös myös asiat, joita SYL:ssa haluan pitää esillä. 

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella sekä vapaaseen oppimiseen ja kriittiseen ajatteluun kannustava oppiminen ovat yliopisto-opiskelun perusta. Laadukas opettaminen on oppimisen ydin ja siksi opetuksen laadusta on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa.

Joustavuus

Tutkinto-opiskelijoita palvelee samat opintojen piirteet kuin mitä elinikäiseen oppimiseen kuuluu: joustavat opinnot ja joustava siirtyminen työelämän ja opintojen välillä. Elinikäisen oppimisen ajatuksia hyödyntämällä voidaan myös tutkinto-opiskelua kehittää joustavammaksi ja eri elämäntilanteet huomioiviksi, jolloin jokaisella on todellinen mahdollisuus opiskella ja oppia.

Avoin oppimismahdollisuus

Tieteellinen vapaus ja monialaisuus ei synny uraputkessa, vaan vapaudesta opiskella sitä, minkä itselleen kokee mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi tulevaisuuden kannalta.